Jaunumi

2014-01-23 13:44:43
Par juridiskās adreses maiņu

Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2013.gada 22.novembra lēmumu Nr.BV-13-12458-nd „Par adrešu Katlakalna iela 9, Rīga un Katlakalna iela 9B, Rīga maiņu uz adresēm Biksēres iela 2, Rīga un Biksēres iela 4, Rīga” un LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu Nr.6-12/4216, informējam Jūs, ka no 2014.gada 14.janvāra SIA „Tilpums” ir mainīta juridiskā adrese uz Biksēres iela 2, Rīga, LV – 1073.
2011-07-28 13:47:52

KPFI logo

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Publicēšanas datums: 28/07/2011

1. Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003016145

 Adrese: Rīga, Katlakalna 9b, Latvija, LV-1073

 Tālruņi:             +371-67112026       Fakss: 67112179

2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Apkures iekārtas nomaiņa uz energoefektīvāku kura strādā uz energoatjaunojamiem resursiem SIA"Tilpums" ražošanās ēkā-noliktavā. Iekārtu jauda 100KWh. Resursu tvertnes tilpums 20m3.

3. Datums, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izziņots internetā: 28/06/2011

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 07/07/2011

5. Informācija par piedāvājumus (arī neatbilstošos) iesniegušajiem piegādātājiem:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

SIA "V.T.Line"

40103317703

Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 17-29

SIA "AN&RI"

40003669858

Zentenes iela 3-36, Rīga, LV-1069

SIA "EREBS"

40003571508

Meldru iela 4-3, Rīga, LV-1015

6. Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA "AN&RI"

40003669858

Zentenes iela 3-36, Rīga, LV-1069

15251,00 LVL

7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27/07/2011

2011-06-28 13:07:09

KPFI logo

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Publicēšanas datums: 28/06/2011

1.Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "Tilpums"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 4000301614

Adrese: Rīga, katlakalna iela 9b, Latvija, LV-1035

Tālruņi:+371-27787764 Kontaktpersona: Sergejs Ivanovs t:27787764,

e-mails:jurserviss.tilpums@gmail.com

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts: Apkures iekārtas nomaiņa uz energoefektīvāku kura strādā uz energoatjaunojamiem resursiem SIA"Tilpums" ražošanās ēkā-noliktavā. Iekārtu jauda 100KWh. Resursu tvertnes tilpums 20m3.

3.Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Katlakalna iela 9b

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/07/2011

4.Cenas veidošanās rādītāji: Cenā iekļauta iekārtas cena, iekārtas piegāde;

5.Prasības piedāvājuma noformējumam: Rakstveida piedāvājums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu un tehnoloģiskā aprīkojuma shēmām ( pieejams SIA "Tilpums")"

6.Piedāvājumi jāiesniedz: Personīgi vai pa pastu SIA"Tilpums", Rīga,Katlakalna iela 9b, LV-1035
 līdz 06/07/2011 plkst. 16:00
 Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 15/07/2011

7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties

Rīga,Katlakalna iela 9b, LV-1035
  no 29/06/2011 līdz 06/07/2011 no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 
vai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

8.Citas ziņas: „Zaļā” iepirkuma principa ievērošana; Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā;;

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21/06/2011

Ziņas sagatavoja: valdes loceklis Vladimirs Tertišņikovs

 


Aktuālas tēmas
© 2011 SIA Tilpums