Kompleksa vadības, uzskaites un kontroles sistēma MASTERPOS

MASTERPOS – tā ir kompleksa vadības, uzskaites un kontroles sistēma, kas sastāv no oriģinālas firmas IPS programmatūras un personālā vai specializētā POS-datora. Sistēmu paredzēts izmantot DUS. Sistēmai ir iespējams pieslēgt ārējo fiskālo reģistrātoru vai iebūvēto fiskālo moduli, kā arī integrētu DUS sūkņu vadības kontrolleru un ārējo automobiļu automatizētās mazgāšanas boksu vadības kontrolleru.

Uz MASTERPOS bāzes var būt realizēta universāla un viegli pārkārtojama datorizētā POS-sistēma ar sekojošām iespējām:

  • DUS un veikalu datorizēta vadība;
  • iespēja paplašināt sistēmu, pēc nepieciešamības, no vienas darba vietas līdz kompleksai sistēmai (līdz 25 darba vietām);
  • degvielas pārdošana ar iespēju vadīt DUS degvielas sūkņus (līdz 32 sūkņiem);
  • preču un pakalpojumu pārdošana;
  • automatizēta preču un pakalpojumu uzskaite, automatizēta darba kontrole;
  • automatizēta salīdzināšanu veikšana;
  • automatizēta vai pēc pieprasījuma informācijas ieguve Likumdošanas pieprasīto atskaišu veidā;
  • iespēja vadīt automobiļu automatizētās mazgāšanas boksus;
  • iespēja pieslēgt degvielas parametru kontroles sistēmu tvertnēs;
  • iespēja strādāt ar karšu un banknošu maksājumu termināliem.

Bez tam, ir paredzētā iespēja izveidot automātiskā režīmā strādājošu DUS, kurā degvielas uzpilde notiek caur karšu un banknošu termināliem bez operātora klātbūtnes.

© 2011 SIA Tilpums