Mērlīdzekļu pārbaude

   


SIA Tilpums ir SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja LATAK akreditētas institūcijas:

  • kalibrēšanas laboratorija K-210,
  • inspekcija I-347,
kas paredz plašu darbības sfēru DUS aprīkojuma verificēšanā un kalibrēšanā, saskaņā ar LR likumdošanu.







© 2011 SIA Tilpums