Kalibrēšanas laboratorija K-210

SIA „Tilpums” kalibrēšanas laboratorija sniedz pakalpojumus metroloģijā jau vairāk kā 20 gadus.

Saņemtā LATAK akreditācijas apliecība ar reģistrācijas numuru LATAK-K-210-06-2001-A apliecina, ka SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija ir kompetenta veikt kalibrēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām sekojošā sfērā:

  • Horizontālu un vertikālu tilpņu;
  • Autocisternu;
  • Degvielas uzpildes aparātu;
  • Gāzes uzpildes aparātu;
  • Degvielas skaitītāju;
  • Cauruļvadu kalibrēšana.

Akreditācijas apliecība ir starptautiski atzīts apliecinājums gan uzņēmuma vadībai, gan arī tā klientiem un sabiedrībai par to, ka laboratorija spēj pastāvīgi nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, nepārtraukti pilnveidojas un ir uzticams partneris gan tā esošiem, gan potenciālajiem klientiem.

Savā darbībā, veicot mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu, SIA „Tilpums” kalibrēšanas laboratorija pielieto pašu izstrādātās metodes, Starptautiskos standartus, Eiropas Savienības direktīvas, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktās prasības.

Kompetences uzturēšanai laboratorija regulāri piedalās starplaboratoriju salīdzinošās kalibrēšanas programmās.

Ne vienmēr mēs apzinamies, ka metroloģija ir ļoti būtiska mums visiem, sarežģīta un cieši saistīta ar pakalpojumiem, piegādātājiem un komunikāciju, kuras ietvaros viss būtiskais atkarīgs no metroloģijas efektivitātes un tās darbības uzticamības.

Kalibrēšana ir darbību kopums, kuru gaitā pie noteiktiem vides apstākļiem tiek konstatēta sakarība starp mērīšanas līdzekļa uzrādītā lieluma vērtību, materiālā mēra vai references materiāla vērtību un no atbilstošā mērvienības etalona reproducētu vērtību. Prasības mērīšanas līdzekļu kalibrēšanai, kā arī kalibrējamo mērīšanas līdzekļu sarakstu un kalibrēšanas periodiskumu Latvijā nosaka LR MK noteikumi Nr.693.

SIA „Tilpums” kalibrēšanas laboratorija akreditētajā sfērā veic sekojošu mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu nodrošinot mērījumu izsekojamību līdz nacionāliem un starptautiskiem etaloniem:

Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis Diapazons Kalibrēšanas un merīšanas
spēja izteikta ka paplašinātā
nenoteiktība pie k=2 (±)
Piezīmes
Horizontālas tilpnes 50÷149 l 0.6% Tilpuma metode
150÷999 l 0.5%
1000÷9999 l 0.3%
10000÷99999 l 0.2%
Horizontālas tilpnes 300÷554 l 4.7l Ģeometriskā metode
555÷1056 l 7.0l
1057÷3061 l 13.0l
3062÷5062 l 17.0l
5063÷10006 l 24.0l
10007÷20236 l 33.0l
20237÷30128 l 44.0l
30129÷40070 l 65.0l
40071÷49778 l 128l
Vertikālas tilpnes 200÷400 m3 0.7 m3 Tilpuma metode
400÷700 m3 1.0 m3
700÷1000 m3 1.3 m3
1000÷2000 m3 2.4 m3
2000÷5000 m3 5.8 m3
Vertikālas tilpnes 200÷400 m3 0.8 m3 Ģeometriskā metode
400÷700 m3 1.4 m3
700÷1000 m3 2.0 m3
1000÷2000 m3 4.0 m3
2000÷3000 m3 6.0 m3
3000÷4000 m3 8.0 m3
4000÷5000 m3 10.0 m3
5000÷30000 m3 60.0 m3
Autocisternas 2000 l 2.0 l Kalibrēšana tiek veikta
laboratorijas telpās
3000 l 3.0 l
4000 l 4.0 l
5000 l 5.0 l
6000 l 6.2 l
10000 l 10.0 l
Degvielas uzpildes aparāti 1÷165 l/h 0.05%  
Gāzes uzpildes aparāti 1÷100 l/h 0.16%  
Degvielas skaitītāji 1÷300 l/h 0.07%  
300÷1200 l/h 0.07%  
1200÷3000 l/h 0.07%  
3÷12 m3/h 0.07%  
12÷60 m3/h 0.10%  
60÷250 m3/h 0.17%  
Cauruļvadi 1÷250 mm 0.30%  
250÷1500 mm 0.20%  
Saites
© 2011 SIA Tilpums