Šķidrumu mērsistēmas (izņemot ūdeni)

SIA Tilpums inspekcijas akreditācijas sfērā ietilpst Šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) verificēšana.

Saskaņā ar 22.08.2006. MK noteikumiem Nr.669 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām”, ar šķidruma mērsistēmām saprotams:

  • mērsistēma - sistēma, kas ietver pašu tilpuma mērītāju un visas nepieciešamās iekārtas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanu vai veicinātu mērīšanas darbības;
  • degvielas uzpildes aparāts - mērsistēma, kas ir paredzēta degvielas iepildīšanai transportlīdzekļos, nelielās laivās un nelielās lidmašīnās;
  • pašapkalpošanās iekārta - iekārta, kas klientam dod iespēju lietot mērsistēmu šķidruma iegūšanai paša vajadzībām;
  • pašapkalpošanās ierīce - noteikta ierīce, kas ir pašapkalpošanās iekārtas daļa. Pašapkalpošanās ierīce nodrošina vienas vai vairāku mērsistēmu darbību attiecīgajā pašapkalpošanās iekārtā.


Saites
Informācija
© 2011 SIA Tilpums