Kalibrēšanas darbi

SIA Tilpums ir ilggadīga pieredze gan rezervuāru, gan autocisternu kalibrēšanā un kalibrēšanas tabulu aprēķināšanā. Kalibrēšana nodrošina operatīvu naftas produktu apgrozījuma un atlikumu noteikšanu. SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija un izstrādātā metodika sniedz iespēju dažāda tilpuma rezervuāriem vai tvertnēm uzrādīt rezultātu ar precizitāti līdz 0.3%.

Kalibrēšanas darbu kopums ietver sevī veselu darbu kompleksu:

  • rezervuāru tīrīšana,
  • rezervuāru kalibrēšana,
  • rezervuāru hidrauliskā pārbaude, veicot tehnisko uzraudzību saskaņā LR likumdošanu.© 2011 SIA Tilpums