Rezervuāru tīrīšana

Savlaicīga un regulāra rezervuāru tīrīšana no naftas produktu, mitruma, nosēdumu un mehānisko piemaisījumu atlikumiem nodrošina nepārtrauktu DUS un naftas bāžu darbību. Naftas produktu kvalitāte ir tieši atkarīga no rezervuāra tehniskā stāvokļa un kārtīgas tīrīšanas periodiskuma. Naftas produktu uzglabāšanas rezervuāru tīrīšana un tehniskā stāvokļa kontrole ir svarīga, lai nodrošinātu rezervuāra uzticamu ekspluatāciju visā tā darbības vai izmantošanas laikā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 rezervuāru pilnās tehniskās pārbaudes termiņi tiek noteikti, sākot no reizi 2 gados, atkarībā no uzglabājamā naftas produkta veida, rezervuāra tehniskā stāvokļa un lietošanas ilguma. Pamatojoties uz to, ir nepieciešams veikt rezervuāru tīrīšanu. Papildus, MK noteikumi Nr.693 nosaka kalibrējamo mērīšanas līdzekļu sarakstu, kurā noteikts, ka tvertnēm naftas produktu uzglabāšanai kalibrēšanas periodiskums ir ne retāk kā reizi 10 gados. Pirms rezervuāra kalibrēšanas procesa uzsākšanas arī ir nepieciešams veikt rezervuāra tīrīšanu.

Papildus drošības apsvērumu dēļ un produktīva rezultāta iegūšanai, rezervuāra tīrīšana jāveic arī pirms rezervuāra apskates, remonta un metināšanas darbiem.

Rezervuāru tīrīšanas tehnoloģiskais process sastāv no noteiktu operāciju tipveida shēmas, kas var mainīties atkarībā no rezervuāra uzbūves, veida, uzglabājamā naftas produkta veida u.c. apstākļiem.

Kopumā rezervuāra tīrīšanas process ietver sevī:

  • Sagatavošanās darbi (tehnoloģisko rezervuāra vāku atvēršana, rezervuāra aprīkojuma ierīču atslēgšana);
  • Tīrīšanas darbu komplekss (tīro naftas produktu izsūknēšana, rezervuāra degazācija, rezervuāra iekšējo detaļu tīrīšana, naftas produktu, netīrumu un nosēdumu atlikumu tīrīšana, tīrīšanas kvalitātes pārbaude);
  • Nobeiguma darbi (tīro naftas produktu atgriešana rezervuārā, rezervuāra aprīkojuma ierīču pieslēgšana, blīvējumu nodrošināšana un tehnoloģisko rezervuāru vāku aizvēršana).

Iemesli, kāpēc rezervuāros rodas ūdens un mehānisku piejaukumu nosēdumi un to ietekme uz rezervuāru ekspluatāciju

Transportējot, uzglabājot un izsniedzot naftas produktus tiem rodas ūdens un mehāniski piejaukumi: netīrumu, smilts un rūsas veidā. Ūdens un netīrumu piejaukums rodas dabīgu iemeslu, pamatojoties uz naftas produktu ķīmisko sastāvu, dēļ, kā arī esošām nepilnībām glabāšanas, ieliešanas un noliešanas procesā.

Mitram gaisam iekļūstot rezervuāra tvaiku telpā, rodas mitruma kondensāts, kas gulst uz rezervuāra iekšējās virsmas sienām.

Putekļi, kas iekļūst rezervuārā kopā ar gaisu, rada mehānisko piejaukumu nosēdumus, kas smilšu un netīrumu veidā nosēžas rezervuāra apakšā.

Naftas produktu piesārņojums rūsas veidā, rodas rezervuāriem ekspluatācijas laikā rūsējot. Rezervuāra iekšējo virsmu rūsēšanas process rodas no:

  • mitrā gaisa, iekļūstot rezervuārā, tam elpojot;
  • ūdens, kas atrodas zem degvielas;
  • atsevišķiem savienojumiem (sēra, skābekļa u.c.), kas ietilpst naftas produktu sastāvā.

Tikai regulāra rezervuāru tīrīšana dod garantiju nepārtrauktai un veiksmīgai rezervuāra izmantošanai visā izgatavotāja noteiktajā ekspluatācijas laikā!


Saites
© 2011 SIA Tilpums