Rezervuāru hidrauliskā pārbaude

Sadarbībā ar inspicēšanas institūcijām un LR normatīvo aktu (MK noteikumi Nr.384 un MK noteikumi Nr.74) prasībām, veicam degvielas uzglabāšanai un tirdzniecībai paredzētu iekārtu sagatavošanu tehniskām pārbaudēm gan ekspluatācijā esošām iekārtām, gan arī iekārtām pirms ekspluatācijas uzsākšanas.

Mēs piedāvājam veikt pārbaudes degvielas un naftas produktu uzglabāšanai un tirdzniecībai paredzētām iekārtām: rezervuāriem un degvielas uzpildes staciju (DUS) tehnoloģiskajām iekārtām.


Saites
© 2011 SIA Tilpums