Autocisternu sagatavošana ADR atbilstībai

Sadarbībā ar inspicēšanas institūcijām un pamatojoties uz LR likumdošanas aktu prasībām, veicam gan ekspluatācijā esošo, gan jaunu transportējamo spiedieniekārtu sagatavošanu tehniskām pārbaudēm. Sagatavošana pārbaudēm tiek nodrošināta ar speciālu stendu un iekārtu palīdzību.


© 2011 SIA Tilpums