Kontakti

Rekvizīti: 
Biksēres iela 2, Rīga, LV-1073
VRN.: 40003016145
Tel.nr. +371 67112026; fax: +371 67112179
e-mail: office@tilpums.lv

Norēķinu rekvizīti:
Swedbank AS
IBAN: LV03HABA0551007774901
SWIFT kods: HABALV22

Administrācija
Valdes loceklis: V.Tertišņikovs 67112026;
office@tilpums.lv

Finansu direktore: T.Tertišņikova   67247773;
office@tilpums.lv

Jurists:
D.Beļicka
67112026;
jurists@tilpums.lv
 
Grāmatvedība
G.Borisova
67247247;
a_mail@tilpums.lv
 
Servisa apkalpošanas dienests
A.Artjomovs 67136765;
artjomov@tilpums.lv
 
Servisa montāžas dienests:
A.Artjomovs, D.Varfolomejevs 67112567;
artjomov@tilpums.lv
 
Inspekcija
V.Tertišņikovs 67112026;
office@tilpums.lv
 
Kalibrēšanas laboratorija;
A.Artjomovs 67136765;
artjomov@tilpums.lv
 
Celtniecības dienests
D.Varfolomejevs 67112026
 
Saimniecības un nodrošinājuma daļa:
V.Krivonoss
67112026
 © 2011 SIA Tilpums